MBO Scholingspool Metaaltalent

Onderstaand treft u meer informatie over de inhoud en structuur van de opleidingen:

MBO Scholingspool

Opleidingsmethode

Gemiddeld 2 dagen per week leerbedrijf, 2 dagen per week Tetrix, 1 dag ROC

(werkschema in overleg te bepalen in blok- of lintperiode)

Dagen bij Tetrix

± 80 dagen

De theorie

Verzorgt door het ROC

(Horizon College, Nova College, Regio College, ROC van Amsterdam of ROC de Kop van Noord-Holland)

Dienstverband

Bij leerbedrijf

Begeleiding

Praktijkbegeleider/werkplekbegeleider leerbedrijf en praktijkopleider Tetrix.

De theorie wordt begeleid door de BPV-coördinator en theoriedocent van het ROC.

Voortgangsgesprekken

Driemaal gedurende een tweejarige opleiding, waarbij de leerling, de praktijkbegeleider/werkplekbegeleider van het leerbedrijf, de praktijkopleider Tetrix en de theoriedocent van het ROC bij aanwezig zijn om de voortgang in de opleiding te bewaken. Tussentijds vinden er beoordelingsmomenten plaats.

Kosten voor het bedrijf aan Tetrix

MBO-1: € 8.940,-

MBO-2/3: € 8.940,-

Doorstroom van MBO-2 naar MBO-3: € 5.040,- (let op: aantal scholingsdagen Tetrix 30)

De opleidingskosten van Tetrix worden maandelijks gefactureerd.

Tussen Tetrix en het leerbedrijf wordt een opleidingsovereenkomst opgesteld.

Kosten voor de leerling-werknemer

Aanschaf gereedschapskist, wettelijk cursusgeld vanaf 18 jaar, leermiddelen ROC.